Διαδρομές

Από αυτό το μέρος αυτού του ιστοχώρου θα ξεναγηθούμε στη Θεσσαλονίκη. Καλύτερα θα λέγαμε θα κάνουμε μία περιήγηση στα αξιοθέτατά της, στα ιστορικά σημεία, τα οποία είναι ζωντανοί ιστορικοί οργανισμοί και μας μιλούν τόσο για το παρελθόν όσο και για το παρόν, τους χρόνους που ζούμε, και, κατά συνέπεια, για το μέλλον, για αυτά που πρόκειται να γίνουν στις προσεχείς χρονιές. Με άλλα λόγια, η ιστορία μας διδάσκει για τα λάθη και για αυτά που θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε αυτή η πόλη, αυτός ο τόπος να είναι πιο φιλικός στον άνθρωπο και ο άνθρωπος να είναι πιο φιλικός στο περιβάλλον του. Θα φύγουμε από αυτή την πόλη και θα περιπλανηθούμε εκτός αυτού του Νομού, στους διπλανούς Νομούς, για να ανακαλύψουμε το κομμάτι αυτό της ιστορίας που μας αφορά σαν Έλληνες και σαν πολίτες αυτού του κόσμου. Καλή ξενάγηση!

Thessalonikinfo - 2019