ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑ

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 11.00 πμ στον Κινηματογράφο Τριανόν, Κοδριγκτώνος 21, Αθήνα. Οι δήμαρχοι της Κυνουρίας Παναγιώτης Μαντάς (Βόρεια Κυνουρία) και Χαράλαμπος Λυσίκατος (Νότια Κυνουρία) σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Επενδύοντας στην Κυνουρία».

Θα παρουσιαστούν οι προοπτικές των δύο δήμων, οι επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα από την κοινή προσπάθεια και σχεδιασμό και τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το πρόγραμμα LEADER/CLLD της Αναπτυξιακής εταιρείας Πάρνωνα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

10.30-11.00  Προσέλευση.

11.00-11.30  Υποδοχή από τους Δημάρχους Βόρειας Κυνουρίας Παναγιώτη Μαντά και Νότιας Κυνουρίας Χαράλαμπο Λυσίκατο.

Παρουσίαση video.

11.30-11.40  Ένα σχέδιο για την Κυνουρία.

Σωτήρης Μπόλης, Σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού.

11.40-12.00  Επενδύοντας στην Κυνουρία μέσα από το τοπικό πρόγραμμα Leader/CLLD.

Μαρίνης Μπερέτσος, Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα.

12.00-12.30  Παρουσίαση των δημοσίων υποδομών και των πλεονεκτημάτων ανάπτυξης της Κυνουρίας.

Χαράλαμπος Λυσίκατος, Παναγιώτης Μαντάς.

12.20- 13.00 Παρεμβάσεις συμμετεχόντων.

13.00- 14.30  Μπουφές – συζήτηση.

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.


'ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑ' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thessalonikinfo - 2019