Η ΒΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Τη βία θα εξετάσουμε σε αυτό το συγγραφικό έργο. Πιο συγκεκριμένα πως η βία παράγει λόγο, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του λόγου, πως διαμορφώνει το ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, ποιες συμπεριφορές ενεργοποιεί και πως τις ενεργοποιεί, τι σημαίνει αυτό  για την κοινωνία, η οποία μπορεί να ειδωθεί σαν ένα σύστημα αξιών.

Θα πάρουμε ένα παράδειγμα, μία περίπτωση μιας γυναίκας, θα δούμε τα θέματα που δοκιμάζουν τον ψυχικό της κόσμο, από την παιδική της ηλικία μέχρι τη μέση ηλικία, ποιες παραβατικές συμπεριφορές έχουν παράξει αυτές οι βίαιες συμπεριφορές, πως έχουν διαμορφώσει τη συμπεριφορά της και πως αυτή προσπάθησε να βρει διέξοδο στην καλλιτεχνική δημιουργία, κρατώντας, για ευνόητους λόγους, την ανωνυμία της.

Αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να ειδωθεί σαν τέτοιο. Με άλλα λόγια, είναι προαπαιτούμενο να καταλάβουμε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι, αυτά που θα διαβάσει κάποιος δεν έχουν να κάνουν παρά με μία πτυχή του ψυχικού κόσμου. Μία βαθιά ψυχανάλυση θα πρέπει να λάβει υπόψη της όλους τους παράγοντες μέχρι να φτάσει στον πυρήνα του θέματος. Αυτό θα προσπαθήσουμε αναλύοντας αυτή την περίπτωση, η οποία θα είναι μία καταγραφή και όχι ο κανόνας.

Θα βοηθηθούμε από τις θεωρητικές και κλινικές αναζητήσεις διάφορων ψυχαναλυτών, θα αναλύσουμε, με τη βοήθεια αυτών των κειμένων, αυτή εδώ την περίπτωση και, στο τέλος, θα δείξουμε μία πτυχή της βίας, στη συσχέτισή της με την παραγωγή του λόγου, έτσι όπως αυτός εγγράφεται μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Γιάννης Φραγκούλης

(Ψυχαναλυτής-ερευνητής)

Εισαγωγή

Η τοποθέτηση του θέματος


'Η ΒΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thessalonikinfo - 2019