ΚΛΕΙΝΟΥΝ 110 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

ΟΠΑΠ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

της Αναστασίας Τζαμπαζλή

Κορυφώνεται αυτές τις μέρες η διαμάχη της ΟΠΑΠ Α.Ε. με εκατοντάδες πράκτορες σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι αρνήθηκαν να υποκύψουν στις πιέσεις της εταιρείας και να υπογράψουν τις συμβάσεις που ήθελε η ΟΠΑΠ να τους επιβάλλει ένα χρόνο πριν.

Ήδη έλαβαν ενημέρωση ότι τις επόμενες μέρες θα κλείσουν τα πρακτορεία  τους. Υπενθυμίζεται ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε., ενώ είχαν μεσολαβήσει απεργιακές κινητοποιήσεις, δήλωσε στις 23/2/2017, προς τους πράκτορες τυχερών παιχνιδιών, που ήταν ενταγμένοι στο δίκτυο της, αν και είχαν δεχτεί από αυτή διαβεβαιώσεις για τη σημασία που αποδίδεται στη σταθερή συνεργασία μαζί τους και είχαν συνάψει με αυτήν, από το έτος 2009 και εξής, πανομοιότυπη για όλους σύμβαση, ότι καταγγέλλει, αδικαιολογήτως, όπως υποστηρίζουν οι νομικοί παραστάτες των πρακτόρων, αυτές τις υφιστάμενες συμβάσεις πρακτόρευσης.

Παράλληλα, «προσκαλούσε» με εκβιαστικό τρόπο τους πράκτορες να υπογράψουν μέχρι την 24/3/2017 νέα σύμβαση πρακτόρευσης  με μονομερώς καθορισμένο από την ΟΠΑΠ Α.Ε. περιεχόμενο, την οποία χαρακτήριζε ως τελούσα σε πλήρη εναρμόνιση με τον Κανονισμό Πρακτόρων που εξέδωσε η ΕΕΕΠ το Δεκέμβριο του 2016.

Σημειώνεται, ότι η εκκρεμεί η έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακυρώσεως που υπέβαλλαν επτά σωματεία πρακτόρων και μεμονωμένοι πράκτορες κατά του ως άνω Κανονισμού.

Ο ως άνω Κανονισμός Πρακτόρων θεμελίωνε, όπως παρατηρούν έγκριτοι νομικοί, σπουδαίο λόγο για την καταγγελία των συμβάσεων με τους πράκτορες, με ταυτόχρονη πρόταση σύναψης νέων συμβάσεων, διότι εμφανίζει ο ίδιος ελαττώματα -υπέρβαση εξουσιοδότησης ή ανεπίτρεπτη υπεξουσιοδότηση- σε κρίσιμα ζητήματα, τα οποία θα κριθούν από το ΣτΕ, και διότι περαιτέρω κρίσιμα ζητήματα αυτής της κατηγορίας εισάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. χωρίς να απαιτούνται από τον Κανονισμό, όπως ήταν η δραστική μείωση των προμηθειών, θέματα ωραρίου, εμπορικής πολιτικής κ.ο.κ.

Όπως παρατηρούν οι ίδιοι νομικοί, βρισκόμαστε ενώπιον μιας προφανούς και πρωτοφανούς καταχρήσεως της δεσπόζουσας θέσης της εταιρίας καθώς και πλήρους παραβίασης των συμβάσεων από μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε., οι πρακτικές της οποίας οδηγούν σε κλείσιμο εκατοντάδων επιχειρήσεων και στην ανεργία χιλιάδες ανθρώπων μέσα σε λίγες μέρες, αφού η εταιρία κατέχει και το σχετικό μονοπώλιο στο επίγειο δίκτυο και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να εργαστούν σε άλλη επιχείρηση συναφούς αντικειμένου.

Η συνέχεια αναμένεται στις αίθουσες των δικαστηρίων της χώρας, στις οποίες έχουν προσφύγει οι πράκτορες με αίτημα είτε την καταβολή αποζημιώσεων είτε να παραμείνουν τα πρακτορεία τους ανοιχτά.

Το κοινωνικό, όμως, πρόβλημα του πως θα επιβιώσουν αυτές οι οικογένειες, ύστερα από το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους, παραμένει.


'ΚΛΕΙΝΟΥΝ 110 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thessalonikinfo - 2019