ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ

ΜΙΑ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ

Ο αρχαίος μύθος της Λυσιστράτης θα είναι πάντα επίκαιρος, τουλάχιστον όσο υπάρχουν προβλήματα πολέμου και ειρήνης. Επιπροσθέτως είναι θέμα ερμηνείας να πούμε ποιος είναι ο πόλεμος, πότε και που έχει γίνει. Στις μέρες μας αυτή η θεώρηση του πολέμου έχει αλλάξει εντελώς αφού ο τρόπος εξόντωσης του ανθρώπου, βιολογικός και ψυχικός, είναι εντελώς διαφορετικός.

Στη Θεσσαλονίκη, στο χώρο του Δημαρχείου θα δοθεί μία παράσταση με τίτλο «Λυσιστράτη-μία δολιοφθορά», επίκαιρη όσο ποτέ αφού ζούμε ένα ακήρυχτο πόλεμο του οποίου θύματα είμαστε εμείς. Περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση δείτε εδώ.

Γιάννης  Ιωαννίδης


'ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thessalonikinfo - 2019